Aida Martori publica un article sobre la innovació a la premsa de proximitat a la revista Ámbitos

   16 de abril de 2024  /  No hay comentarios

L’article “Prensa local ante la digitalización: innovación y viabilidad del periodismo de proximidad” es pot consultar al número 64 de Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación.

Les conclusions principals del text són que les dinàmiques innovadores a la premsa de proximitat estan estretament vinculades amb la recerca d’un model de negoci que en garanteixi la viabilitat, i que el sector espera que la sostenibilitat econòmica la trobin els mitjans més grans, per a poder aplicar els canvis a escala local.

A més, l’article reflexiona sobre el fet que la innovació no estigui satisfactòriament integrada a la premsa local i que sigui un procés top down, de manera que la mentalitat de les direccions impregna tota l’organització. La recerca ha identificat que la majoria de direccions encara són conservadores a l’hora d’introduir canvis, i s’han detectat reticències que limiten l’impuls a la innovació i la transformació digital.

La premsa de proximitat es troba en una fase experimental pel que fa a la innovació, i l’article apunta que el disseny d’estratègies sòlides coherents amb la situació del mercat comunicatiu poden situar aquests actors en una etapa de maduresa.


RSS  |  Twitter  |  Facebook