Nou llibre sobre les polítiques de mitjans de Jordi Pujol

   22 de mayo de 2014  /  Comentarios desactivados en Nou llibre sobre les polítiques de mitjans de Jordi Pujol

Josep Àngel Guimerà, investigador del Grup Daniel Jones, ha publicat el llibre Les polítiques de comunicació durant els governs de Jordi Pujol: premsa, ràdio i televisió en el procés de construcció nacional de Catalunya. Basat en una recerca desenvolupada entre 2012 i 2013, el llibre descriu i analitza les principals accions empreses pels Governs de Jordi Pujol orientades a crear i recolzar els mitjans de comunicació catalans i, majoritàriament, en català.

El llibre explica, en més de 500 pàgines, com Jordi Pujol va arribar al Govern de la Generalitat convençut de la necessitat de crear uns sistema comunicatiu propi basat en mitjans autòctons, arrelats al territori i que emetessin en català. Un sistema que havia de ser com més complet millor i bastit sobre mitjans potents i capaços de competir amb l’oferta que arribava de fora del Principat. És així com es va promoure activament la creació de mitjans públics i privats, locals i nacionals.

Per a Pujol i els seus governs, la comunicació de masses era una eina fonamental per al procés de (re)construcció nacional que volia dur a terme des de la Generalitat. Els mitjans van esdevenir així un recurs estratègic en el qual s’havia d’invertir tant com fos necessari i possible. El llibre mostra com els esforços tant polítics com econòmics per bastir un sistema mediàtic potent foren continuats i intensos al llarg dels 23 anys estudiats.

Original Pol’tiques JP.inddL’estudi de Guimerà, que abasta tot el període 1980-2003, assenyala que els interessos de Pujol anaven més enllà dels estrictament lingüístics i culturals. Si, com bé ha posat de manifest la nombrosa recerca precedent, la normalització lingüística ha estat un objectiu clar, l’obra demostra que també hi havia objectius identitaris (el reforçament del sentiment nacional català), polítics (els mitjans com eina clau tant per promoure el nacionalisme com per exercir l’autogovern), socials (ajudar a la cohesió social) i econòmics (la industria audiovisual com a factor de creixement). Tot plegat, entrelligat i vinculat al reforç de l’autogovern i al desenvolupament socioeconòmic de Catalunya, eixos bàsics de l’acció de Govern de CiU durant els anys analitzats.

L’estudi descansa sobre les aportacions que la nombrosa i valuosa recerca catalana sobre estructura i política de comunicació ha fet des de finals dels anys setanta. Guimerà sintetitza les principals dades i interpretacions fetes per aquests estudis per donar lloc a la primera aproximació global que es fa als 23 anys d’executius presidits per Pujol, un període que mai abans havia estat estudiat en el seu conjunt.

A més, l’autor duu a terme un treball de camp específic que ha inclòs la consulta d’arxius oficials (molt poc explotats en la recerca prèvia) i les entrevistes en profunditat. Guimerà ha conversat amb 11 polítics i tècnics que han tingut responsabilitats en el disseny de les polítiques de comunicació estudiades. Entre aquestes entrevistes destaquen les dues fetes a Jordi Pujol, que han estat fonamentals per conèixer a fonts el pensament del president sobre els mitjans de comunicació –aspecte al qual el llibre dedica un capítol.

El llibre ha estat editat per Proa i la recerca es va dur a terme amb el suport del Centre d’Estudis Jordi Pujol. L’any 2012, el Centre va atorgar a Guimerà la primera Beca Jordi Pujol precisament per desenvolupar aquest estudi. El llibre recull integrament els resultats d’aquesta recerca.

Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,


RSS  |  Twitter  |  Facebook