EQUIPO

Isabel Fernández Alonso
Directora
Mercè Díez
Investigadora
Josep Àngel Guimerà i Orts
Investigador
Ana Fernández Viso
Investigadora
José Joaquín Blasco Gil
Investigador